ROLLUP-SYSTEM  -  
MONTERVÄGGAR  -  
DISKAR & PODIER  -  
BACKDROPS  -  
BACKDROP-SYSTEM  -  
POP-SYSTEM  -  
PORTABLA MONTRAR  -  
BROSCHYRSTÄLL  -  
MONTERSYSTEM  -  
BÄRBARA EVENTDISPLAYER  -  
DISPLAYSYSTEM  -  
BANNERSTANDS  -  
BANDEROLLER  -  
BILDSTATIV  -  
BÄRBARA MONTRAR  -  
BUTIKSDISPLAYER  -  
BORDDUKAR  -  
FLAGS  -  
TYGBILDER  -  
PRINTBILDER  -  
BILDMATTOR  -  
BILDSTATIV & BILDVÄGGAR FÖR OFFENTLIG INREDNING  -  
VEPOR  -  
ROLLUP-BILDER  -  
FONDBILDER  -  
EXPOSYSTEM  -  
BILDPRINT  -  

New Expo World är specialisten på bärbara eventdisplayer, portabla montrar och textilbilder.

Företaget erbjuder en bred bildproduktion med olika tekniker, samt ett brett sortiment av kompletta, användningsklara displaysystem, bildstativ, bärbara montrar och backdrops för produktlanseringar, mässor, event, aktiviteter etc.

Vi har lång erfarenhet av bärbara mediadisplayer. Bland våra kunder återfinns såväl små som stora ledande företag och reklambyråer.
Våra produkter finns representerade över hela världen. Vi har även egen svensk design och tillverkning av bärbara displaysystem..

Välkommen att kontakta oss för att ta del av morgondagens bärbara displayer

Vår miljö

Miljön har kommit att bli allt viktigare för oss alla. Därför har vi valt att engagera oss i att utveckla, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet för en bättre miljö. Vårt ställningstagande är att vi trots vår småskalighet, ändå kan vara med och bidra.

Vår miljöpolicy innebär således att vi skall minska våra produkters negativa påverkan på hälsa och miljö samt förebygga uppkomsten av avfall i konstruktionsstadiet. För att åstadkomma detta behövs ett nytt perspektiv, där vi ser till våra produkters miljöbelastning genom hela livscykeln, dvs. från utvinningen av råvaror via produktion, distrution och användning till den slutliga avfallshanteringen.

Som tillverkare har vi möjlighet att påverka våra produkters egenskaper, som råvaror, konstruktioner, underhåll etc. Vi ser även möjligheter till miljöpåverkanan hos våra leverantörer, där vi inte själva står för själva råtillverkningen.

New Expo World blev efter avslutad utbildning och miljörevision godkända för miljödiplomering hösten 2006. Därefter har vi gjort ytterligare ansträngningar i vår strävan för en bättre miljö.

NEW EXPO WORLD  |  Bärbara displaysystem och bildproduktion

NEW EXPO WORLD
Kryptongatan 20
SE-431 53 MÖLNDAL
Tel: +46 31 706 99 95
Hemsida: www.newexpoworld.se

OM OSS

New Expo World har egen helsvensk design och tillverkning av bärbara displaysystem samt är återförsäljare för marknadsledande eventdisplayer, rollups, popup-system, bildväggar, flaggdisplayer, mässdisplayer, bannerdisplayer, bannerstands, bannersystem, broschyrställ, diskar, podium, transportboxar, bildstativ, butiksdisplayer, bildpelare, LED-ljusdisplayer, backdrop-ställningar och bildställningar. New Expo World ebjuder även tillhörande bilder. Vår specialitet är textilbilder för alla inomhusmiljöer. Vi drivs av ett starkt innovativt tänk vad gäller smarta, enkla bildbärare för event, mässor och olika publika aktiviteter. 1996 uppfann vi och sjösatte bannerstand-originalet N.E.W. Performance där vars idé också kom att bli ett broschyrställ. Vår idé kring bannerstand har lett fram till flera olika egna, enkla modeller där just enkelheten och flexibiliteten satt sin prägel. Våra bannerdisplayer finns representerade globalt. 2014/2015 har vi lanserat nästa display-innovation - N.E.W. SoftWall-konceptet - en universallösning för alla som på enklast sätt vill visa upp budskap på textilbilder. En äkta displayinnovation där enkelheten och flexibiliteten är total.

New Expo World är specialisten på Bärbara Eventdisplayer, Portabla Montrar och Textilbilder för mässor, butik och inredning.

VÄLKOMMEN